Behöver ni hjälp med företagets datormiljö?

Till ett konkurrenskraftigt pris kan jag hjälpa er med:

Problemlösning och rådgivning

Backup

Installation av operativsystem och applikationer

Installation av hårdvara och byte av komponenter

Uppgraderingar av hårdvara

Installationer av nätverk (trådbundet och trådlöst)

Installationer och konfigurering av routrar, bryggor osv

Installationer av virtuella privata nät (VPN)

Installationer av servrar av alla de slag

Virtuella servrar och arbetstationer

Säkerhetslösningar av alla de slag (kryptering, brandväggar osv)

Säkerhetskontroller

Virusborttagning

Felsökning inom alla områden


Installation av operativsystem och applikationer

Jag har jobbat med datorer och nätverk sedan 1989, allt ifrån

lokala nät med två datorer till landstäckande nät med 130 kontor

och 2 500 användare.

Opererativsystem som jag har jobbat med är windows, linux, unix,

novell.


Backup

Det viktigaste av allt när ni jobbar med och är beroende av datorer

är att ha en backup av system och data som ligger på rätt nivå för

era behov.

Nivån kan variera väldigt mycket, från en enkel, manuell backup på

data till realtidsspegling av system och data.


Problemlösning och rådgivning

Jag hjälper er att hitta lösningar som tillfredställer era behov,

det kan gälla val av operativsystem, val av applikationer,

säkerhetsnivåer, backupsystem, antivirus osv.

Kort sagt kan jag hjälpa er med de flesta av era problem när det

gäller er datormiljö.

Under ett antal år nu har jag mest jobbat med mindre företag

där det är väldigt viktigt att hitta kostnadseffektiva och stabila

lösningar. Man skulle kunna säga att min specialitet är billiga,

säkra och stabila lösningar både när det gäller arbetsstationer

och servrar.


Prisexempel

Jag tillämpar varierad timpenning beroende på uppdragets

komplexitet. Många uppdrag utför jag till fast pris.

Exempel:

Installation av operativsystem                         500 kr


Inget jobb är för stort eller för smått, så hör av dig för att få en konkurrenskraftig prisuppgift!


Självklart är även privatpersoner välkomna